Ürək-damar cərrahiyyəsi / Qaydalar

Ürək-damar cərrahiyyəsi / Qaydalar

CЕРДЕЧНОСОСУДИСТАЯ ХИРУРГИЯ
РУКОВОДСТВО
Под редакцией
В.И. БУРАКОВСКОГО
Л.А.БОКЕРИЯ