Buraxılış 1 – Fevral 2020

AZƏRBAYCAN ÜRƏK VƏ DAMAR CƏRRAHİYYƏSİ CƏMİYYƏTİNİN ELMİ-PRAKTİKİ JURNALI Baş redaktor: Professor Dr. Kamran Kazımoğlu MusayevMəsul redaktorlar: T.e.d. E. N. Həsənov, R.…

View Details