Ürək əməliyyatı / Əməliyyat texnikası

Ürək əməliyyatı / Əməliyyat texnikası

ARDIAC SURGERY
Operative Technique

Donald B. Doty, M.D.
John R. Doty, M.D.
Division of Cardiovascular and Thoracic Surgery
Intermountain Medical Center