İşçi Qrupların Əsasnaməsi (LAYİHƏ)

AZƏRBAYCAN ÜRƏK VƏ DAMAR CƏRRAHİYYƏSİ CƏMİYYƏTİNİN İŞÇİ QRUPLARININ ƏSASNAMƏSİ (LAYİHƏ) Maddə 1. MƏQSƏD Bu Əsasənamənin məqsədi Azərbaycan Ürək və Damar Cərrahiyyəsi Cəmiyyətinin (AÜDCC) üzvlərini maraqlandıran mövzularda təşkil ediləcək İşçi Qrupların forma və fəaliyyətini, məqsəd və vəzifələrini müəyyənləşdirməkdir. Maddə 2. ANLAYIŞLAR Bu Əsasnamədə istifadə edilən əsas anlayışlar: AÜDCC – Azərbaycan Ürək və Damar Cərrahiyyəsi Cəmiyyəti İşçi Qrupu – AÜDCC-nin İşçi Qrupları İşçi Qrupu üzvlüyü – AÜDCC-nin İşçi Qruplarının üzvlüyü Ali Məclis – AÜDCC-nin İşçi Qrupunun Ali…

ƏTRAFLI