Damar xəstəliklərinə ümumi baxış və rəngli atlas

Damar xəstəliklərinə ümumi baxış və rəngli atlas

PART 1: LOWER EXTREMITIES: MISCELLANEOUS DISEASES 1: AORTOILIAC DISEASE: OCCLUSION 2: AORTOILIAC OCCLUSIVE DISEASE: TREATMENT WITH STENTING 3: FEMORAL POPLITEAL DISEASE: BYPASS 4: FEMORAL POPLITEAL DISEASE: PTA AND STENTING 5: TIBIOPERONEAL OCCLUSIVE DISEASE 6: LIMB GANGRENE AND AMPUTATION 7: EXTRA-ANATOMIC BYPASS GRAFTS 8: BLUE TOE SYNDROME (ATHEROMATOUS EMBOLIZATION) PART 2: AORTIC AND UPPER EXTREMITY ARTERIAL DISEASE 9: ATHEROSCLEROTIC ARCH VESSEL DISEASE 10: THORACIC AORTIC DISSECTION 11: INNOMINATE AND SUBCLAVIAN ARTERY PERIPHERAL ARTERIAL DISEASE 12: UPPER EXTREMITY ISCHEMIA: ACCESS SITE COMPLICATIONS 13: THORACIC OUTLET SYNDROME AND ARTERIAL ANEURYSM OF UPPER EXTREMITY…

ƏTRAFLI

Ürəyin işemik xəstəliyinin cərrahi müalicəsi

Ürəyin işemik xəstəliyinin cərrahi müalicəsi

Ürəyin işemik xəstəliyinin cərrahi müalicəsiMÜNDƏRİCAT ÖN SÖZ GİRİŞÜRƏYİN İŞEMİK XƏSTƏLİYİ: EPİDEMİOLOGİYA, KLİNİKA, DİAQNOSTİKA– Ateroskleroz – Ürəyin İşemik Xəstəliyi – ÜİX-in diaqnostikası – ÜİX-in təsnifatı – ÜİX-nin müalicəsi Gərginlik stenokardiyasıQeyri-stabil stenokardiya ST elevasiyalı miokard infarktı KORONAR ŞUNTLAMA ƏMƏLİYYATINA GÖSTƏRİŞLƏR – Stabil koronar arteriya xəstəliyi zamanı revaskulyarizasiya – ST seqment elevasiyası olmayan kəskin koronar sindromda revaskulyarizasiya – ST seqment elevasiyalı miokard infarktında revaskulyarizasiya – Ürək çatışmazlığı və kardiogen şokda olan xəstələrdə revaskulyarizasiya KORONAR ŞUNTLAMA CƏRRAHİYYƏSİNİN TEXNİKİ ASPEKTLƏRİ…

ƏTRAFLI

Böyüklərdə ürək cərrahiyyəsi (5-ci nəşr)

Böyüklərdə ürək cərrahiyyəsi (5-ci nəşr)

SECTION I: FUNDAMENTALS Chapter 1: History of Cardiac Surgery Chapter 2: Surgical Anatomy of the Heart Chapter 3: Cardiac Surgical Physiology Chapter 4: Cardiac Surgical Pharmacology Chapter 5: Cardiovascular Pathology Chapter 6: Computed Tomography of the Adult Cardiac Surgery Patient: Principles and Applications Chapter 7: Risk Assessment and Performance Improvement in Cardiac Surgery Chapter 8: Simulation in Cardiac Surgery Chapter 9: The Integrated Cardiovascular Center SECTION II: PERIOPERATIVE/INTRAOPERATIVE CARE Chapter 10: Preoperative Evaluation for Cardiac Surgery Chapter 11: Cardiac Anesthesia Chapter 12: Echocardiography in Cardiac Surgery Chapter 13: Extracorporeal Circulation…

ƏTRAFLI